Turistično društvo Destrnik

Ustanovitev Turističnega društva Destrnik je bila dolgoletna želja posameznih občanov in na tej podlagi je bilo ustanovljeno v letu 1966. Tedanji iniciativni odbor za ustanovitev društva je vodil Franc Simeonov. Za predsednika je bil imenovan Janez Žampa, za tajnika pa Janko Marinič. Ker društvo ni bilo aktivno in se ni prilagajalo pravilom tedanje zakonodaje o delovanju društev, je bilo brisano iz registra. Po večkratnem spodbujanju g. Antona Purga iz Turistične zveze Ptuj je bilo društvo ponovno ustanovljeno leta 1981, od takrat naprej deluje neprekinjeno.

Ustanovni občni zbor je bil 16. 05. 1981 v Vintarovcih pri Otmarju Simoniču. Na tem zboru so sodelovali: Otmar Simonič, Mijo Burina, Borut Predan, Franc Simeonov, Ervin Stöger, Marija Muršec, Alojzija Hauptman, Janez Janez Hauptman, Janez Žampa in Anton Kovačec. Za predstojnika je bil izvoljen Otmar Simonič, za tajnika Ervin Stöger in za blagajnika Marjan Zelenik. Društvo je bilo v register društev pri Upravni enoti Ptuj vpisano 7. septembra 1981. Že v prvem letu je bil organiziran kmečki praznik, ki je postal vsakoletna tradicionalna prireditev in po njem je društvo še danes prepoznavno v širši okolici.

V želji po lastnih prostorih smo leta 1982 h gasilskemu domu pričeli graditi prizidek, ki je bil dokončan v treh letih.

Leta 1992 je za predstojnico bila izvoljena Jožica Horvat. Ob 15. kmečkem prazniku smo razvili prapor Turističnega društva Destrnik.

Leta 1997 smo začeli z novo prireditvijo, blagoslovom konjev. V tem letu je vodenje društva prevzel Ivan Zorec. Najprej smo delovali v spodnjih prostorih turističnega doma, leta 1999 pa smo se preselili v zgornje prostore. V spodnjih prostorih doma danes delujeta zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta.

Leta 2002 je vodenje društva prevzela Danica Pernat. V turističnem domu smo uredili kuhinjo. Društvo veliko prispeva tudi k ohranjanju kmečkih eksponatov, zato jih zbiramo v Škarjakovem muzeju.

Leta 2004 je vodenje društva prevzel Ivan Hauptman.