Gibanice

gibanicaČlanice društva večkrat v letu, posebej še ob kmečkem prazniku, spečejo večje število odličnih gibanic. Skrbno negujejo recept za pripravo. Pomembno je, da so pečene v pravi krušni peči. Prava krušna peč se nahaja tudi v kuhinji turističnega doma.