Kapelice, križi in znamenja

 kapelica

Na križiščih, mejah posestev in določenih lokacijah pogosto srečujemo kapelice, križe in sorodna znamenja. Opozarjajo nas na leta lakote, bolezni, trpljenja; spominjajo na srečne vrnitve iz vojn, ozdravitev po hudih bolezni, pomembne zgodovinske dogodke...

 

 

 

 znamenja

 

 

 

  

 kriz